Regulamin

  1. Działamy w obszarze szeroko rozumianego copywritingu, skupiając się na tworzeniu wysokiej jakości usługi docelowej dla każdego naszego Klienta. Z naszych usług mogą korzystać osoby fizyczne oraz profesjonalne firmy i organizacje.
  2. Przedstawione na stronie internetowej teksty.red treści mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
  3. Wykonujemy wszystkie usługi zgodnie z przepisami polskiego prawa. Wszystkie teksty i konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają wyłącznie charakter dydaktyczny i informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych klientowi, a w szczególności wykorzystanie niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich oraz art. 233 i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy też odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie wspomnianych informacji. Oznacza to, że klient nie może przedstawić przygotowanych i udostępnionych badań, materiałów, tekstów bądź też jakichkolwiek innych utworów lub fragmentów utworów jako własne. Zgodnie z prawem polskim, regulacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wewnętrznymi regulaminami uczelni wyższych przedstawianie cudzej pracy jako własnej jest nieetyczne, jest surowo karane z użyciem środków administracyjnych, a w ostateczności także środków karnych. Jeżeli klient jest obywatelem państwa trzeciego lub też studentem na uczelni poza granicami RP, powyższe ograniczenie dotyczy tożsamych i pokrewnych przepisów prawnych państw trzecich. Usługi są świadczone i realizowane na podstawie sugestii i wytycznych Zamawiającego.
  4. W przypadku usług copywritingu i podobnych uprawnienia stron w zakresie przetwarzania przygotowanego tekstu są ustalane każdorazowo indywidualnie z Zamawiającym.
  5. Gwarantujemy pełną dyskrecję i bezpieczeństwo danych Klientów, jeżeli dane te zostaną udostępnione przez Klienta za naszą wiedzą. Wszystkie dane osobowe i kontaktowe zawarte w jakichkolwiek plikach należących do Klienta muszą zostać usunięte przez Klienta, zanim wyśle jakiekolwiek pliki do nas. Ze względu na ogromną ilość tekstów przekazywanych przez Klientów do nas nie posiadamy logistycznych możliwości sprawdzenia każdego tekstu w celu znalezienia i usunięcia takich danych. Zalecamy zapoznanie się z Polityką Prywatności i Polityką Cookies. Domniemuje się, że użytkownicy strony internetowej teksty.red zapoznali się z Polityką Prywatności i akceptują jej zasady.
  6. Efekty realizowanych usług są przygotowywane jednorazowo oraz indywidualnie i nie podlegają dalszej odsprzedaży.
  7. Całkowity koszt realizacji usługi jest uzależniony od oczekiwań, rodzaju pomocy oraz terminu. Jest ona wynikiem ustaleń poczynionych pomiędzy Stronami.
  8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie stosowne przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o prawach autorskich.
  9. Ewentualnie powstałe spory w pierwszej kolejności Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.

error: